ï»??xml version="1.0" encoding="utf-8" ?> http://www.quik6.com 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/webMaster> 1800 ¾U¸ç®±åŽ‚家破旧立新是进军互联网的前æ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3784.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家破旧立新是进军互联网的前æ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-11-01</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家营销模式探烦孜孜不å€?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3783.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家营销模式探烦孜孜不å€?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-30</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家抏è{电商重中之重ž®±æ˜¯é™…遇 http://www.quik6.com/news/12_3782.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家抏è{电商重中之重ž®±æ˜¯é™…遇, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-24 ¾U¸ç®±åŽ‚家喧嚣˜q‡åŽæ²‰é™ž®½æ˜¾ http://www.quik6.com/news/12_3781.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家喧嚣˜q‡åŽæ²‰é™ž®½æ˜¾, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-23 ¾U¸ç®±åŽ‚家用数据来调整才能招招ä¸?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3780.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家用数据来调整才能招招ä¸?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-21</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家™åÕdšéŸ§ä¸æ‹”的实践转型行动 http://www.quik6.com/news/12_3779.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家™åÕdšéŸ§ä¸æ‹”的实践转型行动, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-20 ¾U¸ç®±åŽ‚家å¯ÆD‡´å®¢æˆ·˜q›ä¸€æ­¥åˆ†‹¹çš„¾~˜ç”± http://www.quik6.com/news/12_3778.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家å¯ÆD‡´å®¢æˆ·˜q›ä¸€æ­¥åˆ†‹¹çš„¾~˜ç”±, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-17 ¾U¸ç®±åŽ‚家传统营销ä¼ég¸€ä¸ªé¡½ç–?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3777.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家传统营销ä¼ég¸€ä¸ªé¡½ç–?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-16</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家做电商一点也不轻 http://www.quik6.com/news/12_3776.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家做电商一点也不轻, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-15 ¾U¸ç®±åŽ‚家淡季属意销量不可少 http://www.quik6.com/news/12_3775.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家淡季属意销量不可少, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-14 ¾U¸ç®±åŽ‚家日益拥挤的设计难免出现雷å?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3774.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家日益拥挤的设计难免出现雷å?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-12</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家时刻面äÍ的簇新重大课é¢?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3773.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家时刻面äÍ的簇新重大课é¢?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-11</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家技术创新取胜卓ŒDŠå…³é”?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3772.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家技术创新取胜卓ŒDŠå…³é”?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-09</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家ítŠè·ƒ˜q¥æ®ŠåŒ–定刉™«˜è´¨é‡å‘展 http://www.quik6.com/news/12_3771.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家ítŠè·ƒ˜q¥æ®ŠåŒ–定刉™«˜è´¨é‡å‘展, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-06 ¾U¸ç®±åŽ‚家ítŠè·ƒ˜q¥æ®ŠåŒ–定刉™«˜è´¨é‡å‘展 http://www.quik6.com/news/12_3770.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家ítŠè·ƒ˜q¥æ®ŠåŒ–定刉™«˜è´¨é‡å‘展, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-10-06 ¾U¸ç®±åŽ‚家æ™ø™ƒ½åŒ–携手共˜q›å¥‹æ–—终ç”?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3769.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家æ™ø™ƒ½åŒ–携手共˜q›å¥‹æ–—终ç”?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-04</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家重定义日理万æœø™µ‹¾lé”€å•?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3768.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家重定义日理万æœø™µ‹¾lé”€å•?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-10-02</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家传统手段在新媒体­‘‹å‘下有些疲™å?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3767.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家传统手段在新媒体­‘‹å‘下有些疲™å?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-27</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家质量与宣传等量齐è§?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3766.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家质量与宣传等量齐è§?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-25</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家质量是生存之æœ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3765.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家质量是生存之æœ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-24</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家开拓虚拟销售模å¼?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3764.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家开拓虚拟销售模å¼?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-23</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家™åÖM¿éšœä¼˜è´¨ä¼˜é‡?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3763.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家™åÖM¿éšœä¼˜è´¨ä¼˜é‡?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-22</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家如何走出低潮的惔æ²?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3762.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家如何走出低潮的惔æ²?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-21</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家ä¸ÞZ»¥åŽçš„竞争供给保护 http://www.quik6.com/news/12_3761.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家ä¸ÞZ»¥åŽçš„竞争供给保护, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-20 ¾U¸ç®±åŽ‚家传统作用上的转型隑ֺ¦ä¸å° http://www.quik6.com/news/12_3760.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家传统作用上的转型隑ֺ¦ä¸å°, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-19 ¾U¸ç®±åŽ‚家单一传播方式效果­‘Šæ¥­‘Šå¼± http://www.quik6.com/news/12_3759.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家单一传播方式效果­‘Šæ¥­‘Šå¼±, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-18 ¾U¸ç®±åŽ‚家的蕃昌仍处于一个初¾U§è¿›½E?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3758.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家的蕃昌仍处于一个初¾U§è¿›½E?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-09-16</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家若何做好品牌形象战略 http://www.quik6.com/news/12_3757.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家若何做好品牌形象战略, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-09 ¾U¸ç®±åŽ‚家健康畅旺™åÖM»Žæºå¤´åŠ ä»¥æŽ§åˆ¶ http://www.quik6.com/news/12_3756.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家健康畅旺™åÖM»Žæºå¤´åŠ ä»¥æŽ§åˆ¶, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-05 ¾U¸ç®±åŽ‚家多元化åƈ非万¾_¾æÑa http://www.quik6.com/news/12_3755.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家多元化åƈ非万¾_¾æÑa, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-04 ¾U¸ç®±åŽ‚家生äñ”¾U¿å˜é©è¦ç«™åœ¨å…¨å±€ç«‹åœº http://www.quik6.com/news/12_3754.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家生äñ”¾U¿å˜é©è¦ç«™åœ¨å…¨å±€ç«‹åœº, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-09-02 ¾U¸ç®±åŽ‚家˜q›é©»å¸‚场不能操切从事 http://www.quik6.com/news/12_3753.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家˜q›é©»å¸‚场不能操切从事, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-27 ¾U¸ç®±åŽ‚家ä¸ÞZ½•éš¾ä»¥å‚与国际分工 http://www.quik6.com/news/12_3752.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家ä¸ÞZ½•éš¾ä»¥å‚与国际分工, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-26 ¾U¸ç®±åŽ‚家产业铑֎˜é©çš„三种模式 http://www.quik6.com/news/12_3751.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家产业铑֎˜é©çš„三种模式, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-25 ¾U¸ç®±åŽ‚家发展不能存投机心ç?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3750.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家发展不能存投机心ç?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-24</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家互联¾|‘传播应从点滴做èµ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3749.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家互联¾|‘传播应从点滴做èµ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-23</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家向“大而强”的转变 http://www.quik6.com/news/12_3748.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家向“大而强”的转变, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-21 ¾U¸ç®±åŽ‚家需要爆发式品牌å»ø™®¾ http://www.quik6.com/news/12_3747.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家需要爆发式品牌å»ø™®¾, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-16 ¾U¸ç®±åŽ‚家要坚持环保之è·?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3746.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家要坚持环保之è·?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-15</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家若何在逐鹿中占得先æœ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3745.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家若何在逐鹿中占得先æœ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-14</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家淡季擢升销量的æ ÒŽœ¬½{–ç•¥ http://www.quik6.com/news/12_3744.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家淡季擢升销量的æ ÒŽœ¬½{–ç•¥, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-12 ¾U¸ç®±åŽ‚家要以差异化取èƒ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3743.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家要以差异化取èƒ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-10</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家市场在“博弈”ä­hæ ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3742.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家市场在“博弈”ä­hæ ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-09</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家怎样把关产品质量 http://www.quik6.com/news/12_3741.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家怎样把关产品质量, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-08 ¾U¸ç®±åŽ‚家市场“兵荒马乱”维权意识æÙEè–?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3740.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家市场“兵荒马乱”维权意识æÙEè–?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-08-05</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家灉|´»˜qç”¨è¥é”€æŒ£å¾—一份好印象 http://www.quik6.com/news/12_3739.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家灉|´»˜qç”¨è¥é”€æŒ£å¾—一份好印象, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-08-01 ¾U¸ç®±åŽ‚家手中的王牌还是品è´?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3738.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家手中的王牌还是品è´?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-24</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家跑赢å¯ÒŽ‰‹æ–¹èƒ½ç«‹èƒö天下 http://www.quik6.com/news/12_3737.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家跑赢å¯ÒŽ‰‹æ–¹èƒ½ç«‹èƒö天下, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-22 ¾U¸ç®±åŽ‚家要结合自íw«åˆ¶å®šæˆ˜ç•?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3736.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家要结合自íw«åˆ¶å®šæˆ˜ç•?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-21</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家有效传播信息的新门径 http://www.quik6.com/news/12_3735.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家有效传播信息的新门径, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-20 ¾U¸ç®±åŽ‚家要有崭新思维不能陈陈相因 http://www.quik6.com/news/12_3734.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家要有崭新思维不能陈陈相因, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-19 ¾U¸ç®±åŽ‚家要牢抓规律的节奏æ„?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3733.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家要牢抓规律的节奏æ„?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-17</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家招商要坚持两手都要抓 http://www.quik6.com/news/12_3732.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家招商要坚持两手都要抓, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-15 ¾U¸ç®±åŽ‚家˜q«ä‹Éå¯ÀL‰¾æ–°çš„利益½Hç ´å?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3731.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家˜q«ä‹Éå¯ÀL‰¾æ–°çš„利益½Hç ´å?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-13</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家得降低非必需性开æ”?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3730.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家得降低非必需性开æ”?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-11</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家“品牌下沉”应明确定位 http://www.quik6.com/news/12_3729.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家“品牌下沉”应明确定位, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-09 ¾U¸ç®±åŽ‚家å‡ÞZñ”™å»è¦è€ƒè™‘哪些因由 http://www.quik6.com/news/12_3728.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家å‡ÞZñ”™å»è¦è€ƒè™‘哪些因由, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-08 ¾U¸ç®±åŽ‚家O2O˜q˜é¡»æ„ˆå¤šæ·Þp€•é˜æ‰?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3727.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家O2O˜q˜é¡»æ„ˆå¤šæ·Þp€•é˜æ‰?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-07</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家诚信ç‰ëŠ³»ç€æ¶ˆè´¹è€…和商家 http://www.quik6.com/news/12_3726.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家诚信ç‰ëŠ³»ç€æ¶ˆè´¹è€…和商家, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-05 ¾U¸ç®±åŽ‚家恶性逐鹿ž®†é™·å…¥å°´ž®¬å¢ƒåœîC¹‹ä¸?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3724.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家恶性逐鹿ž®†é™·å…¥å°´ž®¬å¢ƒåœîC¹‹ä¸?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-03</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家开拓墟市须提升服务质量 http://www.quik6.com/news/2_3725.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家开拓墟市须提升服务质量, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-03 ¾U¸ç®±åŽ‚家长久不衰发展的硬道理 http://www.quik6.com/news/2_3721.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家长久不衰发展的硬道理, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-02 ¾U¸ç®±åŽ‚家思考力军_®šäº†è§’逐力 http://www.quik6.com/news/12_3722.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家思考力军_®šäº†è§’逐力, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-02 ¾U¸ç®±åŽ‚家利好政策对市场的刺激有滞后æ€?/title> <link>http://www.quik6.com/news/2_3723.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家利好政策对市场的刺激有滞后æ€?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-07-02</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家变革需要将眼界拓宽 http://www.quik6.com/news/12_3720.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家变革需要将眼界拓宽, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-07-02 ¾U¸ç®±åŽ‚家用态度赢得告捷 http://www.quik6.com/news/12_3719.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家用态度赢得告捷, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-29 ¾U¸ç®±åŽ‚家地基不牢无法苟活 http://www.quik6.com/news/12_3718.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家地基不牢无法苟活, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-28 ¾U¸ç®±åŽ‚家与消费者沟通的两个基础步伐 http://www.quik6.com/news/12_3717.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家与消费者沟通的两个基础步伐, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-22 ¾U¸ç®±åŽ‚家逐步˜q›å…¥è‰¯æ€§åó@çŽ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3716.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家逐步˜q›å…¥è‰¯æ€§åó@çŽ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-06-20</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家创新立应­‘³äºŽå®žé™… http://www.quik6.com/news/12_3715.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家创新立应­‘³äºŽå®žé™…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-19 ¾U¸ç®±åŽ‚家“借风腾云”战略进入市åœ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3714.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家“借风腾云”战略进入市åœ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-06-12</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家¾lˆç«¯è¥é”€ä¸ä»…要拼¼‹¬çš„ http://www.quik6.com/news/12_3713.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家¾lˆç«¯è¥é”€ä¸ä»…要拼¼‹¬çš„, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-10 ¾U¸ç®±åŽ‚家应暂时放下ä­h格战的重è´?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3712.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家应暂时放下ä­h格战的重è´?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-06-08</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家战略¾l“构调整势在必行 http://www.quik6.com/news/12_3711.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家战略¾l“构调整势在必行, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-06-06 ¾U¸ç®±åŽ‚家转型升çñ”逐渐深入 http://www.quik6.com/news/12_3710.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家转型升çñ”逐渐深入, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-29 ¾U¸ç®±åŽ‚家命名和广告跟é£?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3709.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家命名和广告跟é£?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-27</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家原创之èµ\艰辛 http://www.quik6.com/news/12_3708.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家原创之èµ\艰辛, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-25 ¾U¸ç®±åŽ‚家¾lè¥èƒ½åŠ›æ›´å…³é”?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3707.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家¾lè¥èƒ½åŠ›æ›´å…³é”?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-24</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家必须扑և†ä¾§é‡ç‚?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3706.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家必须扑և†ä¾§é‡ç‚?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-23</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家拿出“归零心态”重新战æ–?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3705.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家拿出“归零心态”重新战æ–?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-22</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家需¾_¾è€•æ¸ é“å› ç”?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3704.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家需¾_¾è€•æ¸ é“å› ç”?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-20</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家˜q›å…¥æƒ…感链接心灵的时ä»?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3703.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家˜q›å…¥æƒ…感链接心灵的时ä»?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-18</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家需以创新破同质åŒ?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3702.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家需以创新破同质åŒ?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-16</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家盲目扩大ž®†æ·±é™ähƒ”æ½?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3701.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家盲目扩大ž®†æ·±é™ähƒ”æ½?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-14</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家不懂借势发力ž®†é—å¤Þpµ„æº?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3700.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家不懂借势发力ž®†é—å¤Þpµ„æº?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-11</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家要脩齐好自èín内功 http://www.quik6.com/news/12_3699.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家要脩齐好自èín内功, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-10 滚塑½Ž?/title> <link>http://www.quik6.com/product/313_3694.html</link> <text>滚塑½Ž?/text> <image>http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091644547419.jpg</image> <keywords>滚塑½Ž?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-09</pubDate> </item> <item> <title>滚塑½Ž?/title> <link>http://www.quik6.com/product/313_3693.html</link> <text>滚塑½Ž?/text> <image>http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091645043032.jpg</image> <keywords>滚塑½Ž?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-09</pubDate> </item> <item> <title>滚塑½Ž?/title> <link>http://www.quik6.com/product/313_3692.html</link> <text>滚塑½Ž?/text> <image>http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091645118757.jpg</image> <keywords>滚塑½Ž?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-09</pubDate> </item> <item> <title>¾_‘Ö“ç›?/title> <link>http://www.quik6.com/product/284_3691.html</link> <text>¾_‘Ö“ç›?/text> <image>http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091540385624.jpg</image> <keywords>¾_‘Ö“ç›?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-09</pubDate> </item> <item> <title>包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com/product/312_3690.html 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091539587916.jpg 包和½Ž±åŒ…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-09 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com/product/312_3689.html 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091539511966.jpg 包和½Ž±åŒ…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-09 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com/product/312_3688.html 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905091539448272.jpg 包和½Ž±åŒ…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-09 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com/product/312_3687.html 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905090859549972.jpg 包和½Ž±åŒ…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-09 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com/product/312_3686.html 包和½Ž±åŒ… http://www.quik6.com//upload/day_190509/201905090859376050.jpg 包和½Ž±åŒ…, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-05-09 ¾U¸ç®±åŽ‚家需不失本心保持务实心æ€?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3698.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家需不失本心保持务实心æ€?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-08</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家跟上时代才能一丑֤º™ì?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3697.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家跟上时代才能一丑֤º™ì?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-06</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家¾|‘络时代要学会“作劎ì€?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3696.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家¾|‘络时代要学会“作劎ì€?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-04</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家需要提拔赓¾l­è¿›æ­¥çš„äº?/title> <link>http://www.quik6.com/news/12_3695.html</link> <text>¾U¸ç®±åŽ‚家</text> <image>http://www.quik6.com/</image> <keywords>¾U¸ç®±åŽ‚家需要提拔赓¾l­è¿›æ­¥çš„äº?</keywords> <author>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> <source>廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> <pubDate>2019-05-02</pubDate> </item> <item> <title>¾U¸ç®±åŽ‚家™åÀLœ‰å˜é€šçš„思维 http://www.quik6.com/news/12_3685.html ¾U¸ç®±åŽ‚家 http://www.quik6.com/ ¾U¸ç®±åŽ‚家™åÀLœ‰å˜é€šçš„思维, 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/author> 廊坊¾l¿æºåŒ…装制品åŽ?/source> 2019-04-30 »ÆÉ«ÊÓƵ(Ãâ·Ñ)